Åbent Atelier Næstved.
Fællesudstilling.
Kunstnere.
Brochure.
Sponsorer.
Keramisk designer

Gitte Svarre Jensen
Ringstedgade 230
4700 Næstved
Tlf. 21 40 76 11
svarrejensen@gmail.com
www.svarrejensen.dk